Warunki i zasady sprzedaży e-booków w formacie PDF w sklepie internetowym skillme.pl.

Sklep internetowy SKILLME.PL, działający pod adresem https://skillme.pl, należy do firmy Bielik Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wagonowej 6, NIP: 8943137248.

Warunki zawarte pomiędzy spółką „Bielik sp. z o.o.” (dalej zwaną jako „firma”, „skillme.pl”), zarejestrowaną pod numerem NIP 8943137248 REGON 382350089, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 6, kod pocztowy 53-609, a odbiorcą usługi, zwanym dalej „użytkownikiem” bądź „czytelnikiem”.

§ 1 – Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy skillme.pl, działający pod adresem https://skillme.pl, należy do firmy Bielik Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wagonowej 6, NIP: 8943137248.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową ebooków za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://skillme.pl.
 3. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.skillme.pl/sklep, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sklepu – kontakt@skillme.pl.
 4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
 • Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem” , prowadzony przez Bielik Sp. z o. o., przyjmujący zamówienia poprzez stronę https://skillme.pl
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie;
 • E-book – książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie PDF;
 • PDF – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych;
 • Watermark – znak wodny, system oznaczenia produktu zaszyfrowaną informacją o użytkowniku, który zakupił produkt; może być podstawą do identyfikacji użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.

§ 2 – Usługi świadczone przez sklep

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
 • umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
 • kontakt z Klientem, w tym udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
 • przekazanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

§ 3 – Warunki korzystania z usługi

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
 1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
 2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
 3. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
 4. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 5. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Formularza zamówienia. Za świadczenie tej usługi Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 6. Powyższa usługa świadczona jest przez czas oznaczony, tj. czas, w którym Klient korzysta z Formularza zamówienia w celu dokonania zamówienia.

§ 4 – Zakupy w Sklepie

 1. W ramach prowadzonego Serwisu, tajnamisja.pl oferuje sprzedaż produktów oraz treści cyfrowych Użytkownikom, po wcześniejszym dokonaniu zamówienia przez Użytkownika.
 2. Ceny Produktów, widoczne na stronie skillme.pl, podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.
 4. Proces zakupów składa się z 5 etapów:
  • wybór Produktów,
  • złożenie zamówienia,
  • wybór formy płatności,
  • potwierdzenie złożenia zamówienia,
  • płatność.
 5. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (również w opcji bez rejestracji). W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia przesyłki dane.
 6. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
 7. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej ani sprzedaży stacjonarnej.
 8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.
 9. Na zamówione produkty Sklep wystawia paragon. Klient ma możliwość wyrażenia woli otrzymania faktury VAT, która może zostać wysłana w wiadomości pocztowej. Wolę otrzymania faktury VAT Klient wyraża poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 10. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§ 5 – Terminy i sposoby płatności

 1. Płatności w Serwisie skillme.pl odbywają się za pośrednictwem firmy Tpay. Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty w następujący sposób:
  • – kartą kredytową,
  • – przelewem online,
  • – poprzez system PayPal,
  • – kodem BLIK,
  • – przelewem tradycyjnym.
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.
 4. Skillme.pl potwierdzi rejestracje zamówienia wysyłając na wskazany przez Klienta w czasie rejestracji adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

§ 6 – Sposoby i koszty dostawy

 1. Dostarczenie produktów odbywa się poprzez internet i jest bezpłatne.
 2. Opłacone zamówienie jest wysyłane na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia.

§ 6 – Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez skillme.pl potwierdzenia z firmy Tpay informacji o dokonaniu płatności.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, skillme.pl prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów.
 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, tajnamisja.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji.

§ 7 – Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia

 1. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.
 2. Klient przed zakupem e-booka w formie pdf, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana.

§ 8 – Korzystanie z zakupionych na tajnamisja.pl produktów przez Klienta

 1. Zakupione i opłacone produkty będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się na skillme.pl i przejściu do podstrony “Moje Konto” i zakładki „Pliki do pobrania”.

§ 9 – Bezpieczeństwo i ochrona prawa autorskiego

 1. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym skillme.pl.
 2. Skillme.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie.
 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie przez skillme.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Klient, po opłaceniu zamówienia, ma prawo korzystać z produktów zakupionych w skillme.pl lub udostępnionych bezpłatnie przez skillme.pl, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w skillme.pl innym osobom.
 6. Klient nie może i nie jest uprawniony do:
 • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w skillme.pl w całości lub we fragmencie,
 • komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w skillme.pl,
 • modyfikowania produktów zakupionych w skillme.pl.
 1. Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w skillme.pl w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.
 2. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w skillme.pl niezgodnie z prawem, skillme.pl może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.
 3. Tajnamisja.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od skillme.pl, przykładowo podanie błędnego adresu e-mail przez Zamawiającego Klienta.

§ 10 – Treść licencji na korzystanie z ebook-ów zakupionych w serwisie tajnamisja.pl

 1. Kopia ebook-a zakupiona w skillme.pl przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji Klientowi.
 2. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione.
 3. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem  odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

§ 11 – Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamację na adres: kontakt@skillme.pl w przypadku, gdy:
 • zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,
 • Klient dokona zapłaty za produkt, a w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin dnia roboczego od informacji od Klienta, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania produktu lub przesłany produkt w inny sposób.
 1. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej – kontakt@skillme.pl.
 2. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez skillme.pl potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Klienta.
 3. Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.
 4. Skillme.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni.
 5. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez skillme.pl, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść.

§ 12 – Ochrona danych osobowych

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez skillme.pl, działający pod adresem https://skillme.pl, należy do firmy Bielik Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wagonowej 6, NIP: 8943137248 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 4. Administratorem danych osobowych jest Bielik Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wagonowej 6, NIP: 8943137248.

§ 13 – Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto w Sklepie wysyłając wniosek emailem na adres kontakt@skillme.pl. Email musi być wysłany z skrzynki pocztowej użytej do zarejestrowania konta. W temacie maila użytkownik wpisuje „Usuwam konto”. O usunięciu konta użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową. UWAGA! Usunięcie konta oznacza utratę dostępu do wszystkich zakupionych pozycji elektronicznych znajdujących się w dziale Moje zamówienia.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2021 roku.